Turkce İngilizce Arapça

altsayfaustzemin

Twitter Facebook Google

Yazılı Tercüme

yeminli yazılı tercüme

Yazı kavramının girdiği her alanda birçok çeviri yapılması gereken doküman bulunmaktadır. Bu tür çeviri yapılacak olan metinler; kendi aralarında hukuki tercüme, teknik tercüme ve bazı sanat dallarında yapılan tercümeler olarak ayrılır. Yazılı tercüme yapan firmalar uygun fiyat ve zamanında teslim politikaları ile müşteri memnuniyetini hedeflemektedirler.

Tercüme şirketlerinin amacı; müşterilerinin uluslararası alanda iletişimine yardımcı olmaktır bu bağlamda sadece belgenin tercümesini gerçekleştirmekle kalmayıp bu tercümelerde ilgili şirketin yararına olabilecek ayrıntılara da özen göstermelidir. Yazılı olarak yapılan çevirilerin etkili olabilmesi için, dilsel doğruluk ile birlikte kültürel nüanslara uyulmalıdır.

Mümkün olan en iyi çeviri hizmetini sağlamak için, her zaman her projeye uygun çevirmen seçilmelidir. Ayrıca şirketin geleceğini ilgilendiren önemli evrakların tesliminden önce, içeriği ve terminoloji (denklik ve çevirinin yeterliliği), doğru yazım ve dilbilgisi ( dil standartlarına uyum), metinde bulunan tüm grafik ve tabloların çeviri bütünlüğü kontrolleri editörler tarafından yapılmalıdır.

Yapılan tercüme işlerinde belirli bir standartta ücret talep edilir. Maliyetin hesaplanması, çeviri metni karakter sayısı ve dil çifti ile doğru orantılıdır. Uzun bir makale ya da teknik doküman için ödenmesi gereken ücret tercüme hizmeti almak isteyen şirketler tarafından da hesaplanabilir.

Yeminli Tercüme

Yeminli tercümeler yüksek özen ve hassasiyet gerektirmektedir. Yeminli tercüme gerektiren belgelerin mutlak doğruluk ve inisiyatif kullanılmadan birebir tercüme edilmesi zorunludur. Yapılan tercüme tamamen yeminli tercümanın sorumluluğundadır. Genelde şirketlerin resmi alanda kullanacağı belgeler için istenmektedir. Ayrıca bazı kurumlar tarafından sadece yeminli tercüman tarafından tercümesi yeterli olmayıp noter onayı da istenmektedir.

Noter Onaylı Tercüme

Yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş belgelerin, ilişkili tercüman tarafından imzalanmış veya kaşelenmiş hali ile tercümanın bağlı olduğu Noter tarafından tasdiklenme işlemidir. Bu işlem tercüme büroları tarafından gerçekleştiği takdirde, tercüme bürosunun kaşesinin bulunma zorunluluğu vardır. Tercüme büroları bu konuda oldukça geniş dil desteği sunmaktadır. Resmi kurumlarda kullanılacak olan bu çeviriler hatasız ve eksiksiz olmalıdır.

Copyright ©2014 Pos Tercüme

‘’Bu web sitesinde yayınlanan tüm özgün metin ve görsellerin telif hakkı Pos Tercüme Ltd. Şti.’ne aittir.’’