Turkce İngilizce Arapça

altsayfaustzemin

Twitter Facebook Google

Bulgarca Tercüme

Bulgarca, Hint-Avrupa dillerinin Slav dalına mensuptur ve Makedonca ile birlikte bu dalın Güney Slav dillerini oluşturmaktadır. Bulgarca, Slav dilleri arasında en eski yazıya dökülmüş dillerinden biridir. Bulgar dilinin ortaya çıkışı I. Bulgar İmparatorluğu ile başlamış Bulgar Çarları zamanında 862 yılında oluşturulan Kiril alfabesi ile yazılmıştır, Bizans tarafından 1018 yılında çökertilmesine kadar devam etmiştir. Bulgar halklarının yeniden doğuşu ile birlikte ortaya çıkan kültür ve bilim alanlarındaki gelişmeler dilinde gelişmesini sağlamıştır. Her ne kadar Bulgarcanın yeniden doğuşu Makedonya’da başlasa da şimdiki Bulgarcanın gelişmesinde Doğu Bulgarları önemli rol oynamışlardır.

Doğu Bulgar diyalektlerinin zengin bir şekilde yayınlanması ile Batı Bulgar lehçeleri bunların etkisinde kalmış ve değişmeye başlamıştır. 1835’den sonra doğu ve batı Bulgarcaları birbirleri ile kaynaşmış olmalarına rağmen, 20. yüzyılda batı diyalektinin kuvvetli etkileri dilin üzerinde hissedilmiştir. Bulgarca yaklaşık 10 milyon insan tarafından konuşulan bir dil olup, Bulgarca konuşanlar Bulgaristan’ın dışındaki Doğu Avrupa ülkelerinde, Yunanistan’da, Romanya’da, Makedonya’da, Moldova’da, Ukrayna’da, Sırbistan’da, Beyaz Rusya’da, Slovakya’da ve Türkiye’de yaşamaktadırlar.

Bulgarca – Türkçe Tercüme: Bulgarca çeviri hizmeti veren Pos Tercüme Bürosu, sözlü veya yazılı talep ettiğiniz her konuda Türkçeden Bulgarcaya ve Bulgarcadan Türkçeye en uygun fiyata en kaliteli ve en doğru çeviri hizmetini sunmaktadır.

Copyright ©2014 Pos Tercüme

‘’Bu web sitesinde yayınlanan tüm özgün metin ve görsellerin telif hakkı Pos Tercüme Ltd. Şti.’ne aittir.’’