Turkce İngilizce Arapça

altsayfaustzemin

Twitter Facebook Google

Hukuki Tercüme

Hukuki Tercümeler hukuksal içeriğe sahip evrakların çevirisini içerir. Her sektörün ihtiyaç duyabileceği hukuki çeviri mahkeme belgelerinin yanı sıra kuruluş sözleşmeleri, gelir tablosu, ihale şartnamesi gibi ticari faaliyet belgelerini de kapsar. Bu belgeler Uluslararası alanlarda kullanılacak ise yeminli tercüman tarafından yeminli tercüme edilmesi ve ardından noterden tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

Türkiye genelinde hizmet veren Pos Tercüme Yeminli tercüme veya noter onaylı tercüme ihtiyaçlarınızda İstanbul dışındaysanız evraklarınızı gerekli onay işlemlerinin ardından kargo ya da e-postayla tarafınıza iletir.

Bu kapsamda çevirdiğimiz belgeler şirket anlaşmaları, iş sözleşmeleri, lisans çevirileri, kalifikasyon belgeleri, mahkeme kararı belgeleri, taahhütnameler, nüfus suretleri ve ilgili belgeleri, ibranameler, satış sözleşmeleri, genelgeler, vakıf senetleri, yargı belgeleri, dernek tüzüğü, hukuki makaleler, istinabe yazışmaları, tüzükler, yabancı mevzuatlar ve yönergeler, dernek tüzükleri, vekaletnameler, gayrimenkul alım ve satım belgeleri, patent ve lisans başvuru belgeleri, işçi - işveren ilişkileriyle ilgili belgeler, gelir tabloları, faaliyet tabloları, ekspertizler, uzman incelemeleri, vergi levhaları, inşaat sözleşmeleri vb şeklinde sıralanabilirler.

Kuruluş sözleşmeleri, işçi – işveren ilişkileriyle ilgili belgeler, inşaat taşeron sözleşmesi, taahhütname, gelir tablosu, vergi levhası, IK raporu, garanti belgesi, faaliyet tablosu, dağıtım raporu, uzman incelemesi raporu, ekspertiz, bilanço, Yargıtay kararı, yönerge, kontrat, tutanak, vergi evrakı, yetkilendirme, dernek tüzüğü, ihbarname, şirket tüzüğü, inşaat ihalesi, kanun maddeleri, senet, tapu, yönetmelik, tescil evrakları, yabancı yargı kararı, genelge, boşanma kararı, ibraname, ihale şartnamesi, form, tüzük, yabancı ve yerli mevzuat, kanunlar, vasiyetname, istiane yazışması, teminat mektubu, pasaport, tutanak, diploma, öğrenci belgeleri, mahkeme ve duruşmalarda ardıl çeviriler, sulh sözleşmesi, yönetmelik, distribütörlük sözleşmeleri, ihale şartnameleri, uluslararası ticaretle ilgili bilgi, belge, kanun ve yönetmelikler, yazışmalar, ithalat – ihracat yazışmaları, iş mektupları, şirket sunumları, kanun maddeleri, ihbarname, dilekçe, tapu, tutanak, vasiyetname, boşanma kararı, kefaletname, sözleşme (sulh, alım satım, inşaat, taşeron, gizlilik, kredi, hissedarlar sözleşmesi), kanun metni, mahkeme kararı, yabancı yargı kararı, kontratlar, kararlar, yönetmelik, yetkilendirme, lisans sözleşmesi, adli sicil kayıtları, dilekçeler, işçi-işveren sözleşmeleri, mahkeme yazıları, karar şerhleri, vekâletnameler, alış veya satış sözleşmeleri, yıllık rapor çevirileri, gayrimenkul sözleşmeleri hukuk çevirisi adı altında arşivlenebilir.

Copyright ©2014 Pos Tercüme

‘’Bu web sitesinde yayınlanan tüm özgün metin ve görsellerin telif hakkı Pos Tercüme Ltd. Şti.’ne aittir.’’