Turkce İngilizce Arapça

altsayfaustzemin

Twitter Facebook Google

Yerelleştirme

Mevcut bir ürüne veya hizmete ait (metin, stil, grafik) sunumun bir başka ülkede, bir başka hedef grubun dil ve kültürel özellikleri göz önünde bulundurularak, o ülkeye uyumlu hale getirilmesi anlamına gelir. Yerelleştirmede sadece dilin çevrilmesi değil ilgili ürüne veya hizmete bağlı olarak teknik uzmanlıkta gerekmektedir.

Yerelleştirme hizmeti;

Bilgi İşlem Yazılımlarında,

Eğitim Dökümanlarında,

Teknolojik Bilgi ve Dökümanlarda,

Çeşitli Yayınlarda,

Geniş Kapsamlı Projelerde uygulanır.

Pos tercüme müşteri memnuniyeti odaklı düzenlenen yerelleştirme çalışmalarını, akademik eğitimini almış uzman bir kadro ve 16 yılı aşkın bir deneyimle, başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Copyright ©2014 Pos Tercüme

‘’Bu web sitesinde yayınlanan tüm özgün metin ve görsellerin telif hakkı Pos Tercüme Ltd. Şti.’ne aittir.’’