Turkce İngilizce Arapça

altsayfaustzemin

Twitter Facebook Google

Medikal Tercüme

Medikal çeviri, başta tıbbi bilimler ve sağlık bilimleri gibi disiplinler olmak üzere, diş hekimliği, eczacılık ve hatta veterinerlik gibi yaşam bilimleri alanlarında yürütülen çeviri faaliyetleri medikal çeviri veya tıbbi çeviri başlığı altında kategorize edilmektedir.

Tıbbi bilimler;

Biyokimya, mikrobiyoloji, biyofizik, biyoistatistik, anatomi, fizyoloji, farmakoloji, parazitoloji, patoloji gibi temel tıbbi bilimler, iç hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, dermatoloji (cildiye ve zührevi hastalıklar), kardiyoloji (kalp ve damar hastalıkları), gastroenteroloji (sindirim sistemi hastalıkları), nefroloji (böbrek hastalıkları), nöroloji (sinir sistemi hastalıkları), psikiyatri gibi dahili tıp bilimlerini ve genel cerrahi, kalp ve damar cerrahisi, kulak burun boğaz hastalıkları, oftalmoloji (göz hastalıkları), ortopedi ve travmatoloji, jinekoloji ve obstetrik (kadın ve doğum hastalıkları), beyin ve sinir cerrahisi, çocuk cerrahisi, göğüs cerrahisi, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi gibi cerrahi tıp bilimlerini kapsamaktadır.

Sağlık bilimleri ise;

Fizyoterapi, hemşirelik, beslenme ve diyetetik, çocuk gelişimi gibi alt branşları kapsamaktadır. Diş hekimliği, eczacılık ve veterinerlik disiplinleri de neredeyse bu denli kapsamlı hale gelmiştir. Özellikle genetik, biyoteknoloji ve tıp mühendisliği alanında kaydedilen ki bilimsel ve teknolojik ilerlemeler tıp, sağlık bilimleri ve yaşam bilimlerinde baş döndürücü gelişmelerle sonuçlanmaktadır.

Bu gelişmeler bahsi geçen mesleki disiplinlerde uzmanlaşmayı da beraberinde getirmiştir. Bu yüzden, günümüzde, de tıp ve sağlık alanı bilgi ve belge paylaşımının en yoğun gerçekleştiği mesleki disiplinler arasında yerini almıştır. Bu paylaşım, son yıllarda ülkemizde de önemli mesafeler kaydeden sağlık turizminin kazandırdığı devinimle, ülkelerin sınırlarını aşmıştır. Bu yüzden medikal çevirinin rolü ve önemi giderek artmıştır ve artmaya da devam etmektedir. Ayrıca, tıp ve sağlık alanı insan hayatını doğrudan ilgilendirdiği için söz konusu bilgilerin doğru paylaşımının gerçekleşebilmesi açısından medikal tercümenin önemi aşikardır.

Copyright ©2014 Pos Tercüme

‘’Bu web sitesinde yayınlanan tüm özgün metin ve görsellerin telif hakkı Pos Tercüme Ltd. Şti.’ne aittir.’’