Turkce İngilizce Arapça

altsayfaustzemin

Twitter Facebook Google

Masaüstü Yayıncılık (DTP)

Masaüstü Yayıncılık (DTP), tercümesi ve düzenlenmesi yapılmış metnin genel görüntüsünün ve biçiminin düzenlenmesini amaçlayan bir dizi prosedürü içerir.Uluslararası platformdaki müşterilerimizin katalog-broşür-kitapçık vb. belgelerinin sayfa yapısı,paragraf,karakter gibi özelliklerinin korunması gerekir.Belge standartlarını tüm dünya pazarında korumak için masaüstü yayıncılık hizmetlerinden yararlanılır.Masaüstü yayıncılıkta belge görünümünü korurken kaynak dilde olduğu gibi hedef dilde de aynı etkiyi yaratmaktadır.

Masaüstü Yayıncılık (DTP) Gerektiren Projeler

PDF-katalog-broşür-resim gb belgelerin çevirisi gerektiğinde masaüstü yayıncılık kullanmak gerekir.Biçimlendirilmiş bir düzen içeren belgeler sadece tercüme edilirse o düzen zarar görecektir, belgenin düzenini korumak için DTP tercih edilmelidir.

Pos Tercüme de belgeleriniz teslim edilmeden önce basılır ve oluşabilecek hatalara karşı görsellikleri kontrol edilir. Belgeler baskı için PostScript veya PDF (görüntü) dosyaları olarak kaydedilir.

Masaüstü yayıncılık aşağıdakileri içerir:

  • Ekran görüntülerini alma
  • Dizinler ve içindekiler listesi oluşturma
  • Alfabetik olarak sıralama
  • Tutarlılığı sağlamak için başlıkları ve altbilgileri kontrol etme
  • Sayfa düzenini tutarlı hale getirme
  • PDF dosyaları oluşturma

Copyright ©2014 Pos Tercüme

‘’Bu web sitesinde yayınlanan tüm özgün metin ve görsellerin telif hakkı Pos Tercüme Ltd. Şti.’ne aittir.’’